Project + Contract | Postbus 1070 | 2400 BB Alphen aan den Rijn | Nederland
t. +31(0)172 233 279 | | www.projectencontract.nl 
Home

Over Project + Contract

Wat bieden wij u?

Project

Contract

Voor Wie

Referenties

Nieuws en actualiteiten

Werken bij Project + Contract

Contact

  Home


Lees meer over het boek Publiek Private Samenwerking Stap voor Stap onder nieuws en actualiteiten. Wilt u de mindmap PPS gratis ontvangen? Klik hier

Visie en missie
Project + Contract biedt voor vastgoedprojecten projectmanagement en juridisch advies in één.

De behoefte van de opdrachtgever staat centraal.
Wij zijn direct betrokken, slagvaardig en beschikken over kwalitatief hoogwaardig personeel.
We combineren theorie en praktijk, projectmanagement en juridisch advies.


Voor het ontwikkelen van goed te exploiteren vastgoed heb je een brede scope nodig, dat wil zeggen huisvesting gericht op de hele organisatie: processen, procedures, beleid, structuur en cultuur, maar ook juridisch en uitvoeringstechnisch. Door deze brede scope en onze fijn afgestemde antenne voor de (project)omgeving en behoeften van de opdrachtgever kan een optimaal projectresultaat worden bereikt. Hierdoor heeft de opdrachtgever er weinig omkijken naar of is in de gewenste mate bij het project betrokken.

Wanneer zijn wij actief?

- In de initiatieffase van vastgoedontwikkeling
- In de aanbestedingsfase van vastgoed
- In de realisatie en exploitatiefase van vastgoed

Waarom zou u kiezen voor Project + Contract?
Wij zijn gespecialiseerd in complexe zaken als Publiek Private Samenwerking (geïntegreerde contracten zoals DBFMO) en Europees aanbesteden.

De combinatie van projectmanagement en juridisch advies bij vastgoedprojecten is onze toegevoegde waarde.

Opdrachtgevers houden van onze grote mate van flexibiliteit, brede scope en ook oog voor de menselijke factor (gevoel voor de positie en problematiek van de opdrachtgever en de cultuur waarbinnen deze opereert).


Zo zijn wij geselecteerd voor de periode 2010 - 2014 als mantelpartij voor alle Huisvestingsadviesdiensten (functies sr. projectadviseur, projectmanager, projectadviseur) van de Raad voor de Rechtspraak, OM, College Bescherming Persoonsgegevens, Justitiële Informatiedienst, Raad voor de Kinderbescherming, Centraal Justitieel Incassobureau. 


Onze sterke punten

 • Behoefte van de opdrachtgever staat centraal
 • Brede oriëntatie op vastgoed en organisaties, waar we ook gedegen kennis van en ervaring in hebben
 • Flexibele opstelling bij zich wijzigende omstandigheden bij (omstandigheden van) de opdrachtgever
 • Streven naar win-win situaties
 • Combinatie van theoretische en uitvoerende expertise
 • Ervaring met diverse soorten opdrachtgevers en projecten
 • Ervaring met project-, proces en contractmanagement
 • Competente en tevreden medewerkers, die diverse rollen kunnen vervullen (manager of adviseur)
5 kernwaarden van Project + Contract

 • Creativiteit
 • Deskundigheid
 • Persoonlijke ontwikkeling
 • Onafhankelijkheid
 • Authenticiteit